O NÁS

Jádro týmu firmy tvoří lidé, kteří mají bohaté zkušenosti z vedoucích pozic v různých odvětvích a oblastech. Toto složení týmu nám umožňuje naplňovat reálné potřeby všech našich zákazníků a pomáhat jim dosahovat vysoké výkonnosti prostřednictvím výběru, rozvoje a motivace lidí.

Martin Novotný zastával vícero vedoucích pozic ve významné mezinárodní společnosti v České republice i v zahraničí. Tyto pozice se svým charakterem dotýkaly především otázek rozvoje zaměstnanců a řízení lidských zdrojů. Martin je kvalifikovaný uživatel různých psychometrických nástrojů. Od roku 2008 je ředitelem poradenské společnosti Locus C a partnerem PI Europe.

Jindřich Salajka strávil podstatnou část své profesní dráhy v zahraničí, kde prošel od technických pozic až do role ve vrcholovém vedení nadnárodní společnosti. Pracoval ve špičkových společnostech v oblasti obuvnictví, automobilového průmyslu a spotřební elektroniky. Zaměřuje se na rozvoj zaměstnanců a vytváření firemní kultury, ve které lidé vnímají smysl své práce a ztotožňují se s hodnotami společnosti.

Jana Kovačičová působila v manažerských pozicích významné mezinárodní obchodní společnosti v České republice i v zahraničí. Má rozsáhlé zkušenosti s řízením pracovních týmů, s tvorbou obchodních strategií a s řízením obchodních aktivit. Efektivní práci s lidskými zdroji se věnovala také jako člen mezinárodních projektových týmů. Od roku 2011 své zkušenosti využívá jako konzultant v oblasti psychometrických nástrojů.

Petr Aunický zastával vedoucí pozice v několika nadnárodních společnostech. Má rozsáhlé zkušenosti se zakládáním výrobně-logistických firem, které následně po řadu let vedl. S tím souvisí jeho praktická znalost provozních aspektů výrobních společností a požadavků na zajišťování a rozvoj lidských zdrojů. Jeho hlavní specializací je implementace principů Lean Sigma v průmyslu, medicíně a ve státní správě. Působí jako konzultant v oblasti psychometrických nástrojů a jejich využití při náboru a řízení lidských zdrojů ve výrobních a logistických společnostech.

Eva Morawská má rozsáhlé lektorské zkušenosti v oblasti vzdělávání dospělých a mládeže a jako výchovný poradce. Je předsedkyní občanského sdružení Povídej, zabývá se poskytováním krizové intervence a individuální dynamické psychoterapie, supervizí a mediací. Působí jako konzultant v oblastech psychometrie a pracovní psychologie.

Iva Novotná má dlouholeté zkušenosti v oblasti projektování inženýrských zařízení a sítí. Zajišťuje externí komunikaci společnosti a komplexní podporu klientů a konzultantů při organizování certifikačních školení The Predictive Index®.