PI pomáhá zhodnotit plný potenciál vašich lidí …

… a snižovat náklady

The Predictive Index®

The Predictive Index® (PI®) systém je vědecky podložený systém managementu, který na základě měření motivačních potřeb a přirozených projevů chování v pracovním prostředí poskytuje v jasné a stručné formě informace o předpokládaném výkonu zaměstnance v dané pozici. Toto umožňuje vedoucím na všech úrovních efektivně řídit a motivovat zaměstnance a budovat úspěšné týmy.

Základními zdroji informací PI systému jsou individuální PI průzkum a průzkum předpokladů pro požadovaný výkon v dané pozici (PRO - Performance Requirement Option).

PI průzkum přesně, konzistentně a objektivně vyhodnocuje osobnostní rysy a poskytuje okamžitou informaci o charakteru projevu chování v pracovním prostředí. Zároveň objasňuje, jak vnímá zaměstnanec potřebu přizpůsobit své přístupy a chování na základě vlivu prostředí nebo kolegů.

PRO zjišťuje specifické projevy chování, které pozitivně ovlivňují výkon v dané pozici v souvislosti s organizací práce, interními a externími procesy a způsobem řízení. PRO popisuje přístupy a chování, které jsou nezbytné pro úspěch a zároveň umožňuje pochopit podobnosti a rozdílnosti přístupů zaměstnanců ke stejné práci.

Porovnání výstupů PI průzkumu a PRO vám jasně ukazuje shody a neshody požadavků pozice s individuálními předpoklady a tím dosáhnete kvalitnějších rozhodnutí při výběru zaměstnanců, jejich rozvoji, řízení výkonu a celkové efektivity managementu.

Jste ředitelem společnosti a chcete se nezávazně dovědět více o svém týmu?
Jste vedoucím pracovníkem a máte zájem se bezplatně zúčastnit semináře
„Jak zjistím více o svých zaměstnancích?“ Nebo se jen více dovědět o PI řešení?
Prosíme, kontaktujte nás.