PI Learning Indicator™ (LI)…

Vyhodnocení kognitivních schopností je stejně důležité jako predikce projevů chování a měření obou oblastí zároveň umožňuje v průměru 60% předpověď výkonu zaměstnance v dané pozici.

LI je dynamický test kognitivních schopností člověka, který měří specifické oblasti numerické, logické, abstraktní a prostorové inteligence. LI test generuje z rozsáhlé databáze 50 otázek, které mají různou obtížnost a jsou zaměřeny na jednotlivé atributy inteligence. Je konstruován tak, aby vyhodnocoval obecnou inteligenci - Spearmanovo „g“ .

Uplatnění měření obecné inteligence při výběru zaměstnanců shrnují Schmidt a Hunter v roce 1998 následovně: „……..výsledky výzkumu prokazují, že validita predikce pracovního výkonu na základě zjišťování obecné inteligence je vyšší než u jakýchkoli jiných metod. Toto měření je zároveň nejekonomičtější. Obecná inteligence se ukazuje být nejlepším dostupným nástrojem pro predikci schopnosti a rychlosti získávání nových znalostí v souvislosti s náplní pracovní pozice …… a toto je postaveno na teoretických východiscích, které jsou silnější než pro jakákoli jiná měření v oblasti lidské psychiky.“

Chcete se dovědět více o LI?
Navštivte www.predictiveindex.com/cognitive (anglicky) nebo nás prosím kontaktujte.